XL Bygg

Webløsningen Nyfaktura gjør at vi til en hver tid har full kontroll på utestående fordringer.

Vi bruker Norkred for utsendelse og oppfølging av våre fakturer, og vi er meget fornøyd med service og oppfølging. Webløsningen Nyfaktura gjør at vi til en hver tid har full kontroll på utestående fordringer.