Send dine faktura digitalt!

La kundene dine betaline regninger rett i nettbanken eller Vipps.Hovedbilde for artikkel

Hva er Vipps eFaktura?

Vipps, som er Norges desidert største forbrukerapp for betaling, og eFaktura fra Nets, som er en stabil og sikker teknologi til formidling av digitale regninger, går sammen om å digitalisere og forenkle regningsbetaling i Norge. Vår ambisjon er å digitaliser dagens 180 millioner papirfakturaer slik at forbrukere får regningene digitalt. Dette vil gjøre hverdagen enklere for forbrukere og bedrifter. Bedriftene vil få sine betalinger tidligere uten å foreta større endringer. De digitale regningene vil som i dag være tilgjengelige for forbrukere i Vipps, nettbanker, mobilbanker - og bedriftene kan fortsette med dagens faktureringsrutiner.

Løsningene fungere som før og er den samme sikre teknologien som sørger for at betalingen fungerer som den skal, men nå med større valgfrihet. Forbrukerne får sammenstilt alt og de velger selv hvor de ønsker å betale regningen.

Hvorfor kobles Vipps og eFaktura?

Vipps eFaktura vil bli en løsning fra Vipps og Nets hvor de viser alle fakturaer som tidligere kun var tilgjengelig i Vipps og som også viser eFaktura. På samme måte vil fakturaer som tidligere kun var synlig i Vipps bli tilgjengelig i nett- og mobilbank som eFaktura, eller på den måten bankene velger å synliggjøre disse.

Med denne løsningen treffer man også de yngre kundegrupper som er vant til å benytte Vipps, men som ikke har kommet dit at de har opprettet avtale om eFaktura. Vi tror at flere unge vil opprette eFaktura gjennom Vipps og at det er viktig å være tilgjengelig i de kanalene kundene foretrekker.

Må vi gjøre noen tekniske endringer?

Nei, dere kan bruke eksisterende integrasjoner. Du må imidlertid legge inn mobil og/eller e-post på kundene.

Hva er ulempene?

Den eneste ulempen vi kan se er at enkelte vil få reduserte inntekter på papirfakturaer. En reduksjon av papirfakturaer vil imidlertid redusere kostnadene for forbruker og være samfunnsøkonomisk hensiktsmessig.

Hva blir bedre?

  1. Du kan velge hvilken tilbyder (Nets eller Vipps innsender API) du velger å sende dine regninger gjennom uten at det påvirker hvordan dine kunder mottar regningene.

  2. Du vil i løpet av kort tid nå mange flere av dine kunder digitalt og dermed redusere antall papirfakturaer. Antall digitale brukere øker drastisk sammenlignet med i dag.

Kan forbruker velge å ha Vipps eFaktura kun for utvalgte fakturautstedere?

Nei. Det vil ikke være mulig å inngå eFakturaavtale med en spesifikk utsteder i Vipps, kun generell aksept av Vipps eFaktura. Dette vil potensielt føre til at flere betaler fakturaer digitalt og forenkle prosessen for kundene som nå slipper å inngå flere avtaler.

Vil jeg få oppgjørsfiler på vanlig måte?

Ja. Alle innbetalinger vil komme i en og samme oppgjørsfil.

Får jeg OCR-fil på absolutt alle betalinger uansett hvilken flate fakturaen betales i?

Denne avtalen endrer ingenting i forhold til OCR-fil. Så lenge du har OCR avtale med banken vil du motta filene. Det dette kan bety er riktignok at kvaliteten går opp ved at flere innbetalinger lar seg indentifisere med KID når flere fakturaer blir digitaliserte.

Hvordan påvirker dette AvtaleGiro?

I utgangspunktet påvirkes ikke AvtaleGiro av denne avtalen. Utstedere som benytter eFaktura og AvtaleGiro og kombinasjonen av disse vil dog kunne merke av en stor økning i antallet kombinasjoner grunnet den store økningen i antall digitale brukere som dette samarbeidet medfører.

 

Ønsker du å sende dine faktura digitalt?

Vi sender og følger opp dine faktura for deg slik at du kan holde fokus på egen drift. Gratis demo kontakt oss