NorKred AS

Referanser

Å engasjere en tredjepart som oss til utsendelse og/eller oppfølging av egne fordringer har en god effekt med hensyn til at fakturaen blir betalt til rett tid. Når skyldner vet at ubetalte faktura blir purret med renter og gebyr er oddsene får at din faktura havner i bunke for "disse-må-betales-på-forfall" mye høyere.

Noen uttalelser fra våre kunder:

Vi føler stor trygghet for måten våre kunder blir ivaretatt på...

SR Group AS er en totalleverandør av logistikktjenester, spesielt rettet mot oljeindustrien. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt – og tilbyr alle former for transport og logistikk i tillegg til supply chain management.  Gruppens operative selskaper har siden oktober 2011 benyttet NorKred til å følge opp våre fordringer. Totalt har vi nær 60 000 faktura pr år fordelt på vel 2000 forskjellige kunder og dette er økende.

Våre selskaper sender selv ut faktura til kunde og overfører filer til NorKred som ivaretar både reskontroføring og følger opp den videre innfordring. Vi opplever det som svært positivt å ha denne tjenesten ”ute av huset” hos en profesjonell part. Dette frigjør ressurser internt og har for oss redusert kredittiden vesentlig. Videre blir fordringer overført til inkasso på en sikker og betryggende måte. All kommunikasjon skjer elektronisk og med en fast saksbehandler hos NorKred, som også er både meget kompetent og engasjert føler vi oss svært godt ivaretatt.NorKred bidrar også med skreddersydde rapporter og ulike beregninger som er gode styringsverktøy for oss. Alt i alt har NorKred sin organisasjon vist seg som en god partner for våre selskaper og vi føler stor trygghet for måten våre kunder blir ivaretatt på. 


Roy Kristensen, økonomisjef SR-Group AS, logistikk, Stavanger

Les mer om SR-Group

Ønsker du informasjon om denne tjenesten ?

Ring markedsansvarlig Roy på tlf 95 73 90 30 eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk send så tar vi snarlig kontakt.

Hva står i bildet?