NorKred AS

Flere programvareleverandører ser at de kan sette vekk reskontrodelen av sin programvare til oss som er spesialister på dette området. Norges Golfforbund er et eksempel hvor vi har integrert vår løsning mot medlemsadminstrasjons-systemet Golfbox. Her leverer vi reskontroen på medlemmer i golfklubbene og oppdaterer denne daglig med utgående faktura og purringer. I tilegg er vi ansvarlig for utsendelse av faktura og purringer.

Fordeler for dere

- dere slipper arbeidet med å bygge opp og vedlikeholde en reskontromodul og kan bare utveksle "rådata" med oss

- deres kunde får en effektiv og enkel utsendelse/oppfølging av sine faktura

- mulighet for å tilby efaktura, avtalegiro og utsendelse på epost til kundene

Ønsker du å drøfte integrasjon mot oss ?

Ring Roy på tlf 95 73 90 30 eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk send så tar vi snarlig kontakt ?

Hva står i bildet?