NorKred AS

Hvordan komme igang ?

1. Kontrakt og avtaler til bank
For at vi skal ha kontroll på hvilke faktura som er betalt må vi opprette en såkalt ocr avtale med banken som gjør at vi får melding om innbetalinger. Vi fyller ut dette ferdig og sender til deg som signerer og leverer i bank. Etter ca en uke er disse registrert hos Nets (tidl. Bankenes Betalingsentral) og det er kalr til å sette igang.

2. Oversendelse av faktura
Vi avtaler på hvilken måte du vil sende over faktura til oss på. Det kan være som pdf, strukturert fil eller pr. post

3. Oppstart
Du sender over faktura og vi er igang.

4. Normal drift 
Vi følger opp at faktura blir betalt og kjører purringer på forfalte krav.

Hva står i bildet?