Om oss

Vårt mål

I februar 2003 i Alta ble NorKred etablert med et mål om levere enkle og effektive løsninger innen fakturering og purreoppfølging. Vi har siden da stadig utfordret kompliserte systemer med innovative og nyskapende løsninger. I dag er vi stolte av å forenkle hverdagen for bedrifter, lag og foreninger over hele Norge.

Våre ansatte

Engasjerte og motiverte ansatte med bred og ulik kompetanse er årsaken til at vi realiserer våre mål sammen og bringer fram nye, gode produkter.

Ansvar

Målet er å sette et minst mulig fotavtrykk med hensyn til miljøet og i dette står arbeidet med digitalisering sentralt. Kundene skal oppleve en partner som er til å stole på og de ansatte - en arbeidsgiver hvor helse, miljø og sikkerhet er styrende.

SR GROUP

Vi føler stor trygghet for måten våre kunder blir ivaretatt på...
SR Group AS er en totalleverandør av logistikktjenester, spesielt rettet mot oljeindustrien. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt – og tilbyr alle former for transport og logistikk i tillegg til supply chain management. Gruppens operative selskaper har siden oktober 2011 benyttet NorKred til å følge opp våre fordringer. Totalt har vi nær 60 000 faktura pr år fordelt på vel 2000 forskjellige kunder og dette er økende.

Våre selskaper sender selv ut faktura til kunde og overfører filer til NorKred som ivaretar både reskontroføring og følger opp den videre innfordring. Vi opplever det som svært positivt å ha denne tjenesten ”ute av huset” hos en profesjonell part. Dette frigjør ressurser internt og har for oss redusert kredittiden vesentlig. Videre blir fordringer overført til inkasso på en sikker og betryggende måte. All kommunikasjon skjer elektronisk og med en fast saksbehandler hos NorKred, som også er både meget kompetent og engasjert føler vi oss svært godt ivaretatt.NorKred bidrar også med skreddersydde rapporter og ulike beregninger som er gode styringsverktøy for oss. Alt i alt har NorKred sin organisasjon vist seg som en god partner for våre selskaper og vi føler stor trygghet for måten våre kunder blir ivaretatt på.

Roy Kristensen, økonomisjef SR-Group AS, logistikk, Stavanger

Home Circle
srgroup Imgsrgroup Logo

Ønsker du å bli en kunde av oss?

Oppnå minimalt utestående og tap på krav, fleksibilitet, full kontroll og tidsbesparelse på kun fem minutter.

Noe mer du lurer på?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.
Kontakt oss eller se FAQ

Mail